Strona Główna

Szanowni Państwo,

witamy na stronach Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Pracodawców należącego do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

USGDOP powstał w ramach realizacji projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Uczelnianego Systemu Gromadzenia Danych od Pracodawców jest poznanie poziomu wiedzy, umiejętności i postaw studentów oraz absolwentów Uniwersytetu, a także poznanie stopnia ich dopasowania do potrzeb pracodawców. Systemu informatyczny służy gromadzeniu i przetwarzaniu danych zebranych od pracodawców zatrudniających absolwentów oraz przyjmujących studentów UMCS na praktyki i staże.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz systemie.

Dołożymy wszelkich starań, by nasz system spełnił stawiane przed nim oczekiwania. Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu.

Zespół Biura Karier UMCS

System informatyczny wykonany przez ValueAdd